SERVICE

Prisinfo

Pool Service

Framkörning/Startavgift:
1 timmes arbete på plats ink. förbrukningsmateriel och service bil.
*Pris: 2  190 kr

Arbetskostnad 

* 690kr/tim

*Resa

över 30 km/resa eller över 30 min/resväg från serviceverkstaden i Ljungsbro debiteras kund med 40kr/mil och 690 kr per påbörjad timme.

Vårstart / Vinterstängning

1 st servicebesök april-maj
*Pris: 2 990 kr Inkl. resa.  *( Se avtal och villkor för mer info )

*Plåthantering samt skruvning.  max 10m från pool tillkommer med 990 kr Vinterplåt läggs bredvid vid poolens kortsida.

1, Avtal Vår/Vinter 

*Pris. 4 990kr/år *( Se avtal och villkor för mer info )

2, Avtal Vår/Vinter+1ggr/månad ( Maj-Sep )

*Pris. 12 990kr/år *( Se avtal och villkor för mer info )

3, Avtal Vår/Vinter+1ggr/vecka ( Maj – Sep )

*Pris. 29 990kr/år *( Se avtal och villkor för mer info )

Serviceavtal vår & vinter 

Detta ingår i serviceavtal vår/vinter:

 • 1 st Vårstart, april-maj.
 • 1 st Vinterstängning, oktober-november.
 • Ihop koppling, provkörning av reningssystem (med adapter)
 • Mätning av vattenkvalité 2 ggr/år, mätning av pH, alkalinitet, klor,
 • Funktionskontroll.
 • Grovrengöring med håv (ej bottensugning) max 15 minuters arbete.
 • Dränering av reningssystem (vid vinterstängning).
 • Konservering (Algdräpare ingår)
 • Protokoll med checklista samt vattenkvalité 2st/år ingår.
 • Gratis vattenanalys av vatten i butik 1st/år ingår, Värdecheck samt vattenanalysflaska hämtas av kund i butik.
 • Vid tecknande av serviceavtal garanterar PolyPropen – Pool från Östergötland AB servicetagaren mot uppkomna frysskador som uppkommer av felaktigt handhavande vid vinterstängning.

Önskas plåthantering se nedan.

Pris: 4 990kr

Hantering av vinterplåtar i nära anslutning till pool (max 3m), vår och vinter: 

Pris: 1 980kr

 Detta ingår i hantering av vinterplåtar:

Vinterplåt läggs bredvid vid poolens kortsida.Vid stängning ska plåtar ligga på samma ställe som vid avtäckning senast vecka 39. Det är servicetagarens ansvar att se till att plåtar bärs fram till poolkant innan pool stängning. Skruv till förankring vinterplåt i varandra ingår.

Ingår ej i serviceavtal/hantering av plåtar:

 • Extra arbeten/produkter/material utanför checklistan, så som reparationer eller utbyte av slitna och trasiga delar. Pool kemikalier, salt och övriga poolvårdsprodukter.

Beställ gärna poolkemi i samband med öppning och stängning, debiteras i samband med fakturan för vinterstängning / våröppning.

Priser och betalningsvillkor.

Priser gäller swimmingpooler i storlek upp till 4x8m, större eller pooler offereras separat.

Betalning sker vid teckning av avtalet för vårstart samt vinterstänging.

Avtalet ska sägas upp senast tre månader innan inbokat arbete, annars tillkommer 50% i avbokningsavgift.

Prisjusteringar i detta avtal meddelas senast 30/11 varje år skriftligen.

Avtalspriser gäller endast inom Östergötlands län försäljningsdistrikt om inget annat avtalats.

Kan arbete ej utföras på grund av bristande ansvar av servicetagare debiteras 1990:-/gång. Det är servicetagarens ansvar att se till att tex nycklar, eluttag, vatten samt eventuella vinterplåtar tillhandahålls på plats.

Priser som förmedlas är inklusive mervärdesskatt.

Avtalstid:

Avtalet gäller avtalad serviceperiod. Tre månaders uppsägningstid. Annars löper avtalet automatiskt vidare med 1 år. Detta gäller båda parter. Påbörjas avtalet mellan de 2 servicebesöken debiteras faktiskt utfört arbete.

*Resa över 30 km/resa eller över 30 min/resväg från serviceverkstaden i Ljungsbro debiteras kund med 690 kr per påbörjad timme.

Vårstart pool 
Detta ingår i vårstart:
•    Ihop koppling, Provkörning av reningssystem (uppstart med adapter)
•    Grovrengöring av botten med håv (ej bottensugning) (max 15 min)
•    Mätning av vattenkvalité, pH, alkalinitet, klor
•    Funktionskontroll
•    Protokoll med checklista samt vattenkvalité 2 st/år ingår

1 st servicebesök april-maj
*Pris: 2 990kr Inkl resa. 

Plåthantering samt skruvning.  max 3m från pool tillkommer med 990:-   Vinterplåt läggs bredvid vid poolens kortsida.

Stängning  pool
Poolens temperatur får inte överstiga 10 grader.
Detta ingår i stängning:

 • Dränering samt fryssäkring av reningssystem.
 • Grovrengöring av botten med håv (ej bottensugning)max 15 min.
 • Mätning av pH, alkalinitet, klor samt salthalt, (kemikalier och salt ingår ej).
 • Dränering av poolvatten vid behov.
 • Montering av ex. frysblock eller andra vintertillbehör vid behov.
 • Protokoll med checklista samt vattenkvalité.

1 st servicebesök oktober-November
*Pris: 2 990:- Inkl resa.

Plåthantering samt skruvning, tillkommer med 990kr/tillfälle, vinterplåt ska ligga bredvid vid poolens kortsida ( max 10m).

Poolservice 

 •  Framkörning och 1 timmes arbete på plats (min debitering) därefter löpande   räkning a 690kr / timme.
  *Pris: 2 190kr

Byte pump inkl. anslutningspaket exkl. valfri pump 

I priset ingår

 • Framkörning,
 • Arbete,
 • 4 kopplingar (ej ventiler)
 • 2 meter flexslang.
 • Pump ingår ej!!

*Pris 2 990kr

För detta pris gäller ett väl åtkomligt utrymme. Befintlig utrustning ska ha 1.5  tums gänga. Avstängningsventiler skall finnas på plats, pool butiken ansvarar ej för utbyte av motorskydd vid  3-fas pump. Detta ska utföras av behörig elektriker. vid exempelvis kopparrör eller lim anslutningar tillkommer det extra anslutningsdetaljer och arbetstid.

*Resa över 50 km/resa eller över 45 min/resväg från serviceverkstaden i Ljungsbro debiteras kund med 690 kr per påbörjad timme.

 Byte av filtermedia i sandfilter

I priset ingår:

 • Framkörning
 • Arbete,
 • filterglas

Pris:                     

*2 990kr Sandfilter Max 50kg

*3 490kr Sandfilter Max 100kg

*3 990kr Sandfilter Max 150kg

För detta gäller att sandfiltret ska vara åtkomligt i ett utrymme som har minst 1 meter fri höjd över filtret samt fri yta framför. Eluttag upp säkrat med minst 10 ampere krävs. Priset kräver att det är ett sandfilter från oss. Samt att gammal filtermedia lämnas hos kund. Miljö avgift tillkommer med 500:- om kund vill att tekniker tar med filtermedia

Byte komplett  sandfilter exkl. valfritt sandfilter 

*Gäller vid köp av ett nytt från oss

I priset ingår:

 • Framkörning
 • Arbete,
 • 4 kopplingar(ej ventiler)
 • 2 meter flexslang
 • Sandfilter ingår ej

Pris:                     

*2 990kr Sandfilter Max 50kg

*3 490kr Sandfilter Max 100kg

*3 990kr Sandfilter Max 150kg

För detta gäller att sandfiltret ska vara åtkomligt i ett utrymme som har minst 1 meter fri höjd över filtret samt fri yta framför. Eluttag upp säkrat med minst 10 ampere krävs. Priset kräver att det är ett sandfilter från folkpool. Samt att gammal filtermedia och sandfilter lämnas hos kund. Miljö avgift tillkommer med 990:- om kund vill att tekniker tar med filtermedia och sandfilter till återvinningsstation.

Installation luftvärmepump ink. anslutningspaket exkl. pump samt by-pass                   

I priset ingår:

 • Framkörning
 • Arbete,
 • 4 st kopplingar. (ej ventiler)
 • 5 m flexslang.

*Pris 3 490kr

Luftvärmepump, by-pass och inkoppling av el ingår ej.vid nyinstallation krävs det behörig elektriker.

För detta pris gäller att befintligt system ej har kopparrör eller limmade rör. Det ska finnas ett plant underlag att ställa den på, exempelvis en enkel trall. Man ska kunna rulla in värmepumpen med en pirra.

*Resa över 30 km/resa eller över 30 min/resväg från serviceverkstaden i Ljungsbro debiteras kund med 690 kr per påbörjad timme.

Debitering av arbetstid och expeditionsavgift
Ordinarie timdebitering tillämpas under ordinarie arbetstid, d.v.s. helgfri måndag-fredag mellan klockan 08.00 och 17.00 samt normal arbetsdag före afton och helgdag mellan klockan 08.00 och 15.00. Debitering av övertid tillämpas, efter beställarens godkännande, för tid utanför ordinarie arbetstid, d.v.s. före och/eller efter ordinarie arbetstid. Arbetstid avrundas uppåt, och debiteras med hel timme.
Extern tid debiteras (förberedelse inför det arbete som är beställt, efterhantering av det arbete som utförts samt anskaffning av material till beställt arbete). Arbetstiden räknas från det ätt teknikern anlänt till arbetsplatsen (ank. tid) tills teknikern lämnat arbetsplatsen (avr. tid). Till arbetstid hör även förberedelse på plats, iordningställande efter utfört arbete, städning samt färdigställande av serviceunderlag.